254R bus route

254R Charminar Bus Stop To Raviryal
Sl No . Bus Stage Name
1 Charminar Bus Stop
2 Aliabad
3 Kesav Giri
4 Barkas
5 Pahadi Shareef
6 Raviryal