405 bus route

405 Ibrahimpatnam Bus Station To Tadipatri
Sl No . Bus Stage Name
1 Ibrahimpatnam Bus Station
2 Yacharam(Nagarjuna Sagar Road
3 Meerkhanpet
4 Tadipatri