412 bus route

412 Ibrahimpatnam Bus Station To Tadipatri
Sl No . Bus Stage Name
1 Ibrahimpatnam Bus Station
2 Yacharam(Nagarjuna Sagar Road
3 Medipally
4 Tadipatri