413 bus route

413 Ibrahimpatnam Bus Station To Nanaknagar
Sl No . Bus Stage Name
1 Ibrahimpatnam Bus Station
2 Agapally
3 Yacharam(Nagarjuna Sagar Road
4 Nanaknagar