440 bus route

440 Ibrahimpatnam Bus Station To Kappad
Sl No . Bus Stage Name
1 Ibrahimpatnam Bus Station
2 Patelguda
3 Karanamguda
4 Kappad