525 bus route

525 Shamshabad Bus Stop To Ibrahimpatnam Bus Station
Sl No . Bus Stage Name
1 Shamshabad Bus Stop
2 Gollapally
3 Nagaram(Shamshabad
4 Maheshwaram
5 Tummalur
6 Ibrahimpatnam Bus Station