BEST 1 Bus Route

1 BEST R.C.CHURCH To BANDRA RECLAMATION BUS STATION
Stage No: Stage Name
1 R.C.CHURCH
2 INS ASHWINI HOSPITAL
3 PILOT BUNDER
4 AFGHAN CHURCH
5 COLABA POST OFFICE
6 COLABA BUS STATION
7 SASOON DOCK
8 STRAND CINEMA
9 COLABA DEPOT
10 DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM
11 HUTATMA CHOWK
12 KHADI BHANDAR
13 MUMBAI C.S.M.T.
14 MAHATMA PHULE MARKET
15 CHAKALA MARKET
16 ZAKERIA MASJID
17 MINARA MASJID
18 JOHAR CHOWK
19 DR.M.IQBAL CHOWK
20 A.H.ANSARI CHOWK
21 BYCULLA STATION (E)
22 JIJAMATA UDYAN
23 JAIHIND CINEMA
24 SHANTARAM PUJJARE CHOWK
25 SANT JAGNADE CHOWK – LALBAUG
26 BHARATMATA CINEMA
27 PAREL WORKSHOP
28 MADKEBUWA CHOWK – PAREL
29 HINDMATA CINEMA
30 SHINDE WADI
31 CHITRA CINEMA
32 KHODADAD CIRCLE
33 VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA
34 RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK)
35 CITYLIGHT CINEMA
36 SHITALADEVI TEMPLE
37 MAHIM
38 MAHIM KOLIWADA
39 TELEPHONE EXCHANGE BANDRA
40 SIR ALI YAVAR JUNG INSTITUTE
41 AKSHAYA (BANDRA)
42 PARIJAT BANDRA
43 UNIT TRUST OF INDIA
44 BANDRA RECLAMATION BUS STATION