BEST 103 Bus Route

103 BEST R.C.CHURCH To KAMLA NEHRU PARK
Stage No:  Stage Name
1 R.C.CHURCH
2 INS ASHWINI HOSPITAL
3 PILOT BUNDER
4 AFGHAN CHURCH
5 COLABA POST OFFICE
6 COLABA BUS STATION
7 SASOON DOCK
8 STRAND CINEMA
9 COLABA DEPOT
10 DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM
11 HUTATMA CHOWK
12 KHADI BHANDAR
13 MUMBAI C.S.M.T.
14 MAHATMA PHULE MARKET
15 G.T.HOSPITAL
16 V.B.PHADKE CHK – METRO – DHOBI TALAO
17 PRINCESS STREET
18 CHIRA BAZAR
19 THAKURDWAR
20 PHANAS WADI
21 KASTURBA GANDHI CHOWK
22 SIKKA NAGAR
23 PRARTHANA SAMAJ
24 PT.PALUSKAR CHOWK
25 SUKH SAGAR
26 WILSON COLLEGE
27 CHOWPATI BAND STAND
28 TEEN BAKDA
29 SHITAL BAUG
30 WHITE HOUSE
31 PARSI AGYARI
32 TEEN BATTI
33 WALKESHWAR
34 REKHA SADAN – JAIN MANDIR WALKESHWAR
35 MALBAR HILL POST OFFICE
36 SAHYADRI GUEST HOUSE WALKESHWAR
37 KAMLA NEHRU PARK