BEST 104 Bus Route

104 BEST J.MEHTA MARG To J.MEHTA MARG
Stage No:  Stage Name
1 J.MEHTA MARG
2 DARYA MAHAL
3 PETIT HALL
4 PRIYADARSHANI NEPEAN SEA ROAD
5 PETROL PUMP – MAHESHWARI MANSION
6 MUKESH CHOWK
7 GODREJ CHOWK
8 AUGUST KRANTI MAIDAN
9 NANA CHOWK
10 GRANT ROAD BRIDGE
11 NOVELTY CINEMA – DR BHADKAMKAR ROAD
12 PLAY HOUSE
13 KHAMBATA LANE
14 ALANKAR TALKIES
15 JAMBLI MOHALLA
16 VIJAY VALLABH CHOWK – PYDHUNI
17 JOHAR CHOWK
18 GOL MANDIR
19 ALANKAR TALKIES
20 PLAY HOUSE
21 NOVELTY CINEMA – DR BHADKAMKAR ROAD
22 GRANT ROAD BRIDGE
23 NANA CHOWK
24 AUGUST KRANTI MAIDAN
25 GODREJ CHOWK
26 MUKESH CHOWK
27 PETROL PUMP – MAHESHWARI MANSION
28 PRIYADARSHANI NEPEAN SEA ROAD
29 PETIT HALL
30 DARYA MAHAL
31 NARAYAN DABHOLKAR MARG
32 PREM NAGAR NAPEAN SEA
33 J.MEHTA MARG