BEST 135 Bus Route

135 BEST MAHARANA PRATAP CHOWK MAZGAON To J.MEHTA MARG
Stage No:  Stage Name
1 MAHARANA PRATAP CHOWK MAZGAON
2 TAD WADI
3 B.P.T.COLONY (MAZAGAON)
4 INSPECTOR KAKLIS CHOWK
5 CENTRAL RAILWAY GOODS SHED
6 WADI BUNDER
7 CHINCH BUNDER
8 SANDHURST STATION ROAD
9 NOOR BAUG
10 DR.M.IQBAL CHOWK
11 CAFE PARADISE
12 TWO TANKS
13 ANJUMAN COLLEGE
14 PLAY HOUSE
15 NOVELTY CINEMA – DR BHADKAMKAR ROAD
16 GRANT ROAD BRIDGE
17 NANA CHOWK
18 AUGUST KRANTI MAIDAN
19 GODREJ CHOWK
20 MUKESH CHOWK
21 PETROL PUMP – MAHESHWARI MANSION
22 PRIYADARSHANI NEPEAN SEA ROAD
23 PETIT HALL
24 DARYA MAHAL
25 NARAYAN DABHOLKAR MARG
26 PREM NAGAR NAPEAN SEA
27 J.MEHTA MARG