BEST 14 Bus Route

14 BEST DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM To PRATIKSHA NAGAR DEPOT
Stage No:  Stage Name
1 DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM
2 HUTATMA CHOWK
3 KHADI BHANDAR
4 MUMBAI C.S.M.T.
5 V.B.PHADKE CHK – METRO – DHOBI TALAO
6 KALBADEVI
7 SWADESHI MARKET
8 BHULESHWAR
9 VIJAY VALLABH CHOWK – PYDHUNI
10 JOHAR CHOWK
11 DR.M.IQBAL CHOWK
12 A.H.ANSARI CHOWK
13 BYCULLA STATION (W)
14 S BRIDGE – MANDLIK CHOWK
15 COM.GULABRAO GANACHARYA CHOWK
16 N.M.JOSHI MARG POLICE STATION
17 BAWLA MASJID
18 BHARATMATA CINEMA
19 MAHATMA GANDHI HOSPITAL
20 K.E.M.HOSPITAL
21 WADIA HOSPITAL
22 TATA HOSPITAL
23 BHOI WADA
24 BEST COLONY BHOIWADA
25 KIDWAI ROAD POLICE STATION
26 T.B.HOSPITAL
27 DNYANESHWAR NAGAR
28 KIDWAI NAGAR
29 MADHAV NAGAR
30 AZAD NAGAR (WADALA)
31 WADALA STATION (W)
32 WADALA CHURCH
33 WADALA FLY OVER BRIDGE
34 INDIAN OIL DEPOT
35 ANTOP HILL POST OFFICE
36 ANTOP HILL
37 KANE NAGAR
38 C.G.S.DISPENSARY
39 ANTOP HILL POLICE STATION
40 ANTOP HILL CHURCH
41 SARDAR NAGAR NO 4
42 KARMAVEER DADASAHEB GAIKWAD NAGAR
43 SARDAR NAGAR NO 1
44 RAWLI CAMP
45 PRATIKSHA NAGAR NO 1 – SAMAJ MANDIR HALL
46 TRANSIT CAMP DISPENSARY
47 BEST RECEIVING CENTRE (PRATIKSHA NAGAR)
48 PRATIKSHA NAGAR DEPOT