BEST 175 Bus Route

175 BEST VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA To PRATIKSHA NAGAR DEPOT
Stage No:  Stage Name
1 VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA
2 KHODADAD CIRCLE
3 RUIA COLLEGE
4 KAPOLE NIWAS – J.N.VARMA CHOWK
5 MAHESHWARI UDYAN
6 MATUNGA POLICE STATION
7 GANDHI MARKET MATUNGA
8 LOKMANYA TILAK HOSPITAL
9 GURU TEGH BAHADUR NAGAR STATION
10 SARDAR NAGAR NO 1
11 KARMAVEER DADASAHEB GAIKWAD NAGAR
12 RAWLI CAMP
13 PRATIKSHA NAGAR NO 1 – SAMAJ MANDIR HALL
14 TRANSIT CAMP DISPENSARY
15 BEST RECEIVING CENTRE (PRATIKSHA NAGAR)
16 PRATIKSHA NAGAR DEPOT