BEST 209 Bus Route

209 BEST SAMATA NAGAR (KNDVLI) To SAMATA NAGAR (KNDVLI)
Stage No:  Stage Name
1 SAMATA NAGAR (KNDVLI)
2 THAKUR COLLEGE
3 THAKUR CINEMA
4 VOICE ROY PARK
5 JAIN MANDIR KANDIVALI
6 JIVALA PADA
7 MAGATHANE TEL EXCHANGE
8 MAGATHANE DEPOT
9 SPECIAL STEEL – RAJENDRA NAGAR
10 RAJENDRA NAGAR
11 DATTA PADA
12 BORIVALI STATION (E)
13 BORIVALI PHATAK (E)
14 DAULAT NAGAR BORIVALI
15 AMBA WADI
16 PARVAT NAGAR
17 MANAV KALYAN KENDRA
18 DAHISAR STATION ROAD (E)
19 RAJASHREE CINEMA
20 NOVELTY SILK MILLS
21 ANAND NAGAR MARKET
22 ASHIRVAD HOSPITAL
23 ANAND NAGAR (DAHISAR)
24 N.L.COMPLEX
25 CORPORATION BANK DAHISAR
26 SHAKTI NAGAR
27 ASHISH COMPLEX
28 N.L.COMPLEX
29 ANAND NAGAR (DAHISAR)
30 ASHIRVAD HOSPITAL
31 ANAND NAGAR MARKET
32 NOVELTY SILK MILLS
33 RAJASHREE CINEMA
34 DAHISAR STATION ROAD (E)
35 MANAV KALYAN KENDRA
36 PARVAT NAGAR
37 AMBA WADI
38 DAULAT NAGAR BORIVALI
39 BORIVALI PHATAK (E)
40 BORIVALI STATION (E)
41 OMKARESHWAR MANDIR
42 DEVI PADA
43 MAGATHANE DEPOT
44 MAGATHANE TEL EXCHANGE
45 JIVALA PADA
46 JAIN MANDIR KANDIVALI
47 VOICE ROY PARK
48 THAKUR CINEMA
49 THAKUR COLLEGE
50 SAMATA NAGAR (KNDVLI)