BEST 240 Bus Route

240 BEST ANDHERI STATION (W) To ANDHERI STATION (W)
Stage No:  Stage Name
1 KANDAR PADA BUS STATION
2 KANDAR PADA (RUSHI COMPLEX EXT)
3 RUSHI COMPLEX EXTENSION ( DAHISAR – W )
4 BHAKTI PALACE (DAHISAR)
5 SHIV DHAM (RUSHI COMPLEX)
6 RUSHI COMPLEX DAHISAR
7 HOLY CROSS ROAD
8 CITIZEN BANK BORIVALI
9 MT.POINSUR CHURCH
10 L.I.C.OFFICE BORIVALI
11 BHAGWATI HOSPITAL
12 RAM MANDIR BORIVALI
13 PAI NAGAR
14 BORIVALI STATION ROAD (W)
15 BORIVALI STATION ROAD (W)
16 DR.S.P.MUKHERJI GARDEN BORIVALI
17 PRASANNA SOCIETY
18 C.K.P.COLONY
19 THAKUR PAKHADI
20 EKSAR VILLAGE
21 EKSAR KOLIWADA
22 SHANTI ASHRAM
23 EKSAR KOLIWADA
24 EKSAR VILLAGE
25 THAKUR PAKHADI
26 C.K.P.COLONY
27 BABHAI NAKA
28 MAHARASHTRA NAGAR BORIVALI
29 BORIVALI STATION ROAD (W)
30 BORIVALI STATION ROAD (W)
31 PAI NAGAR
32 RAM MANDIR BORIVALI
33 BHAGWATI HOSPITAL
34 L.I.C.OFFICE BORIVALI
35 MT.POINSUR CHURCH
36 CITIZEN BANK BORIVALI
37 HOLY CROSS ROAD
38 RUSHI COMPLEX DAHISAR
39 SHIV DHAM (RUSHI COMPLEX)
40 BHAKTI PALACE (DAHISAR)
41 RUSHI COMPLEX EXTENSION ( DAHISAR – W )
42 EKTA VIVEK BLDG DAHIASR
43 KANDAR PADA (RUSHI COMPLEX EXT)
44 KANDAR PADA BUS STATION