BEST 301 Bus Route

301 BEST BORIVALI STATION (E) To HANUMAN TEKDI – CHOGLE NAGAR
Stage No:  Stage Name
1 BORIVALI STATION (E)
2 BORIVALI MARKET
3 OMKARESHWAR MANDIR
4 SHRI KRISHNA NAGAR (BORIVALI)-SHANTIVAN
5 HEMGIRI SOCIETY – GANESH MANDIR
6 NANSEY COLONY
7 PATIDAR COLONY
8 ASHOK VAN
9 MUNICIPAL MARKET – SAIBABA MANDIR
10 HANUMAN TEKDI – CHOGLE NAGAR