BEST 308 Bus Route

308 BEST VIDYA VIHAR BUS STATION ( W ) To SAHAR CARGO COMPLEX
Stage No:  Stage Name
1 VIDYA VIHAR BUS STATION ( W )
2 NAVSENA GATE – KIROL VILLAGE
3 INDIRA NAGAR – KHALAI VILLAGE V’VIHAR
4 VIDYA VIHAR S.T.WORKSHOP
5 NAVPADA
6 MUKUND COMPANY – P.W.D.OFFICE
7 KAMANI
8 BAIL BAZAR
9 JARI MARI
10 SAFED POOL
11 VIJAY PRINTING PRESS ANDHERI
12 DR.DATTA SAMANT CHOWK – SAKI NAKA
13 MITTAL ESTATE
14 MAROL NAKA
15 SAHAR POLICE STATION
16 CHH.SHIVAJI INT.AIRPORT(SAHAR)
17 SAHAR POLICE STATION
18 AMBASSADOR HOTEL
19 SAHAR AIR INDIA HOTEL
20 WARE HOUSE
21 SAHAR CARGO COMPLEX