BEST 312 Bus Route

312 BEST PRATIKSHA NAGAR DEPOT To SEEPZ BUS STATION
Stage No:  Stage Name
1 PRATIKSHA NAGAR DEPOT
2 BEST RECEIVING CENTRE (PRATIKSHA NAGAR)
3 TRANSIT CAMP DISPENSARY
4 PRATIKSHA NAGAR NO 1 – SAMAJ MANDIR HALL
5 RAWLI CAMP
6 KARMAVEER DADASAHEB GAIKWAD NAGAR
7 SARDAR NAGAR NO 1
8 GURU TEGH BAHADUR NAGAR STATION
9 RANI LAXMIBAI CHOWK – SION
10 KURLA LEVEL CROSSING
11 LION’S PARK
12 KURLA POST OFFICE
13 GOL BUILDING
14 ANJANABAI MAGAR
15 BKC TELEPHONE EXCHANGE
16 KAPADIA NAGAR
17 METRO PLAYING CARDS
18 AMAR BRASS & STEEL COMPANY
19 NAFA
20 VIDYA NAGARI KALINA
21 KALINA
22 MILITARY OUTPOST
23 MILITARY CAMP
24 VAKOLA MASJID
25 VAKOLA PIPE LINES
26 VAKOLA POLICE STATION
27 NEW AGRIPADA
28 MILAN SUB WAY
29 VILE PARLE SUB-WAY
30 DOMESTIC AIRPORT JUNCTION
31 DOMESTIC AIRPORT TERMINAL 1-A
32 DOMESTIC AIRPORT TERMINAL 1-B
33 VILE PARLE POLICE STATION
34 GUJRAT SOCIETY – DAYALDAS ROAD
35 SATHE COLLEGE
36 VILE PARLE STATION (E)
37 THANAWALA LANE
38 SHREE PARLESHWAR SOCIETY
39 BHUTTA COLLEGE
40 SHIVAJI CHOWK ANDHERI
41 VIJAY NAGAR SOCIETY ANDHERI
42 AGARKAR CHOWK
43 VISHAL HALL – PRAKASH STUDIO
44 NATRAJ STUDIO
45 CHAKALA
46 NELCO
47 MAROL DEPOT
48 E.S.I.S HOSPITAL – MIDC POLICE STATION
49 GAUTAM NAGAR ANDHERI
50 ORKAY MILLS
51 C’ CROSS ROAD JUNCTION
52 SEEPZ BUS STATION