BEST 340 Bus Route

340 BEST GHATKOPAR STATION (W) To AGARKAR CHOWK
Stage No:  Stage Name
1 BARVE NAGAR – MUNICIPAL SCHOOL NO 3
2 KAJU PADA – GANESH MAIDAN – GHATKOPAR
3 JAMBHUL PADA
4 ASALPHA VILLAGE
5 MOHILI VILLAGE
6 LOKMANYA TILAK NAGAR ASALPHA
7 MAHARASHTRA KATA ASALPHA
8 DR.DATTA SAMANT CHOWK – SAKI NAKA
9 MITTAL ESTATE
10 MAROL NAKA
11 MAROL LIONS CLUB
12 MAROL PIPE LINES
13 J.B.NAGAR
14 DIVINE CHILD HIGH SCHOOL
15 BELA NIVAS
16 CHAKALA
17 NATRAJ STUDIO
18 VISHAL HALL – PRAKASH STUDIO
19 AGARKAR CHOWK