BEST 340 Bus Route

340 BEST BARVE NAGAR – MUNICIPAL SCHOOL NO 3 To AGARKAR CHOWK
Stage No:  Stage Name
1 GHATKOPAR STATION (W)
2 SARVODAYA HOSPITAL
3 GHATKOPAR PIPE LINE
4 MANEKLAL MUNICIPAL SCHOOL
5 JAGRUTI NAGAR
6 JAMBHUL PADA
7 ASALPHA VILLAGE
8 MOHILI VILLAGE
9 LOKMANYA TILAK NAGAR ASALPHA
10 MAHARASHTRA KATA ASALPHA
11 DR.DATTA SAMANT CHOWK – SAKI NAKA
12 MITTAL ESTATE
13 MAROL NAKA
14 MAROL LIONS CLUB
15 MAROL PIPE LINES
16 J.B.NAGAR
17 DIVINE CHILD HIGH SCHOOL
18 BELA NIVAS
19 CHAKALA
20 NATRAJ STUDIO
21 VISHAL HALL – PRAKASH STUDIO
22 AGARKAR CHOWK