BEST 350 Bus Route

350 BEST KURLA BUS STATION ( E ) To SHIVAJI NAGAR DEPOT
Stage No:  Stage Name
1 KURLA BUS STATION ( E )
2 NEHRU NAGAR
3 KAMGAR NAGAR
4 THAKKAR BAPPA COLONY
5 S.G.BARVE MARG JUNCTION – KURLA
6 POSTAL COLONY
7 AMAR MAHAL
8 CHHEDA NAGAR
9 JIJAMATA BHONSLE MARG JUNCTION
10 INDIAN OIL NAGAR SH’NAGAR
11 SHIVAJI NAGAR JUNCTION
12 SAIBABA MANDIR – KOKAN BANK S’NAGAR
13 JAFRI SCHOOL
14 DUMPING GROUND – NIRANKARI BHAVAN
15 SHIVAJI NAGAR DEPOT