BEST 354 Bus Route

354 BEST RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK) To KANNAMWAR NAGAR 2
Stage No:  Stage Name
1 RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK)
2 VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA
3 KHODADAD CIRCLE
4 RUIA COLLEGE
5 KAPOLE NIWAS – J.N.VARMA CHOWK
6 MAHESHWARI UDYAN
7 GANDHI MARKET MATUNGA
8 LOKMANYA TILAK HOSPITAL
9 JAIN SOCIETY
10 RANI LAXMIBAI CHOWK – SION
11 EVERARD NAGAR
12 PRIYADARSHANI CHUNA BHATTI
13 SUMAN NAGAR
14 S.G.BARVE MARG JUNCTION – KURLA
15 POSTAL COLONY
16 AMAR MAHAL
17 CHHEDA NAGAR
18 JIJAMATA BHONSLE MARG JUNCTION
19 R.T.O.OFFICE GHATKOPAR
20 NALANDA SOCIETY GHATKOPAR
21 RAMABAI NAGAR
22 GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA
23 GODREJ SOAP COMPANY (EAST)
24 GODREJ COMPANY (EAST)
25 VIKHROLI VILLAGE (EAST)
26 VIKHROLI STATION (E)
27 KANNAMWAR NAGAR
28 KANNAMWAR NAGAR NO 1
29 VIKHROLI COURT
30 VIKAS VIDYALAYA
31 KANNAMWAR NAGAR 2