BEST 366 Bus Route

366 BEST KURLA BUS STATION ( E ) To SHIVAJI NAGAR TERMINUS
Stage No:  Stage Name
1 KURLA BUS STATION ( E )
2 NEHRU NAGAR
3 KAMGAR NAGAR
4 THAKKAR BAPPA COLONY
5 S.G.BARVE MARG JUNCTION – KURLA
6 POSTAL COLONY
7 AMAR MAHAL
8 SHIVSENA OFFICE (CHEMBUR)
9 NARAYAN GURU H’SCHOOL
10 ASHISH NAGAR
11 NEW GAUTAM NAGAR
12 SHIVAJI NAGAR JUNCTION
13 SHIVAJI NAGAR POST OFFICE
14 SHIVAJI NAGAR TERMINUS