BEST 374LTD Bus Route

374LTD BEST ANUSHAKTI NAGAR To AGARKAR CHOWK
Stage No:  Stage Name
1 ANUSHAKTI NAGAR
2 RAJ KAPOOR CHOWK – BHABHA HOSPITAL
3 TELECOM FACTORY
4 PUNJAB WADI
5 DEONAR DEPOT
6 R.K.STUDIO
7 MAITRI PARK
8 ACHARYA GARDEN-DIAMOND GARDEN
9 CHEMBUR NAKA – SWAMI VIVEKANAND CHOWK
10 UMARSHI BAPPA CHOWK
11 SUMAN NAGAR
12 PRIYADARSHANI CHUNA BHATTI
13 EVERARD NAGAR
14 RANI LAXMIBAI CHOWK – SION
15 KURLA LEVEL CROSSING
16 LION’S PARK
17 KURLA POST OFFICE
18 GOL BUILDING
19 ANJANABAI MAGAR
20 KURLA DEPOT
21 KAPADIA NAGAR
22 METRO PLAYING CARDS
23 AMAR BRASS & STEEL COMPANY
24 NAFA
25 VIDYA NAGARI KALINA
26 KALINA
27 VAKOLA MASJID
28 VAKOLA PIPE LINES
29 VAKOLA POLICE STATION
30 NEW AGRIPADA
31 MILAN SUB WAY
32 VILE PARLE SUB-WAY
33 DOMESTIC AIRPORT JUNCTION
34 GUJRAT SOCIETY – DAYALDAS ROAD
35 SATHE COLLEGE
36 VILE PARLE STATION (E)
37 THANAWALA LANE
38 SHREE PARLESHWAR SOCIETY
39 BHUTTA COLLEGE
40 SHIVAJI CHOWK ANDHERI
41 VIJAY NAGAR SOCIETY ANDHERI
42 AGARKAR CHOWK