BEST 379 Bus Route

379 BEST SHIVAJI NAGAR TERMINUS To GHATKOPAR STATION (E)
Stage No:  Stage Name
1 SHIVAJI NAGAR TERMINUS
2 SHIVAJI NAGAR POST OFFICE
3 SHIVAJI NAGAR JUNCTION
4 NEW GAUTAM NAGAR
5 ASHISH NAGAR
6 NARAYAN GURU H’SCHOOL
7 SHIVSENA OFFICE (CHEMBUR)
8 CHEMBUR STATION ROAD NO 1
9 AMAR MAHAL
10 PESTAM SAGAR
11 SOMAIYA COLLEGE
12 RAJAWADI HOSPITAL
13 GANDHI MARKET GHATKOPAR
14 DERASAR LANE
15 GHATKOPAR STATION (E)