BEST 389 Bus Route

389 BEST GHATKOPAR STATION (W) To GHATKOPAR STATION (W)
Stage No:  Stage Name
1 GHATKOPAR STATION (W)
2 SARVODAYA HOSPITAL
3 RAM BHAVAN GHATKOPAR
4 HANUMAN MANDIR GHATKOPAR
5 BABU GENU MARKET
6 BHAT WADI
7 KAJU PADA – GANESH MAIDAN – GHATKOPAR
8 BARVE NAGAR – MUNICIPAL SCHOOL NO 3
9 SANT MUKTABAI HOSPITAL
10 BABU GENU MARKET
11 HANUMAN MANDIR GHATKOPAR
12 RAM BHAVAN GHATKOPAR
13 SARVODAYA HOSPITAL
14 GHATKOPAR STATION (W)