BEST 393 Bus Route

393 BEST GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA To GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA
Stage No:  Stage Name
1 GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA
2 MARATHI VIDYALAYA (GHATKOPAR-E)
3 PANT NAGAR POLICE STATION
4 PANT NAGAR
5 SHIVNER CHOWK – GANESH MANDIR
6 C.B.I.QRTS.
7 JAIN MANDIR GHATKOPAR
8 GHATKOPAR STATION (E)
9 DERASAR LANE
10 GANDHI MARKET GHATKOPAR
11 RAJAWADI HOSPITAL
12 NILKANTH VALLEY
13 VIDYA VIHAR RAILWAY STATION (EAST)
14 DR.AMBEDKAR NAGAR NO.2
15 SOMAIYA COLLEGE (VIDYA VIHAR)
16 MUNICIPAL GARDEN (CHEMBUR)
17 LOKMANYA TILAK NAGAR CHEMBUR
18 LOKMANYA TILAK VIDYALAYA
19 AMCHI SCHOOL
20 MUNICIPAL GARDEN (CHEMBUR)
21 SOMAIYA COLLEGE (VIDYA VIHAR)
22 DR.AMBEDKAR NAGAR NO.2
23 VIDYA VIHAR RAILWAY STATION (EAST)
24 NILKANTH VALLEY
25 RAJAWADI HOSPITAL
26 GANDHI MARKET GHATKOPAR
27 GHATKOPAR STATION (E)
28 JAIN MANDIR GHATKOPAR
29 C.B.I.QRTS.
30 SHIVNER CHOWK – GANESH MANDIR
31 PANT NAGAR
32 PANT NAGAR POLICE STATION
33 MARATHI VIDYALAYA (GHATKOPAR-E)
34 GHATKOPAR DEPOT – CASEURINA