BEST 410 Bus Route

410 BEST VIKHROLI DEPOT To KONDIVTE CAVES – MAHAKALI CAVES
Stage No:  Stage Name
1 VIKHROLI DEPOT
2 MEENATAI THAKRE MAIDAN – ANACIN COMPANY
3 VIKHROLI INDUSTRIAL ESTATE
4 AMRUT NAGAR
5 JAGDUSHA NAGAR
6 SAIBABA MANDIR (AMRUT NAGAR)
7 GELDA NAGAR
8 NORTH BOMBAY SCHOOL
9 KRUPA BUILDING
10 SHREYAS CINEMA
11 GOPAL BHUVAN
12 SARVODAYA HOSPITAL
13 GHATKOPAR STATION (W)
14 SARVODAYA HOSPITAL
15 RAM BHAVAN GHATKOPAR
16 HANUMAN MANDIR GHATKOPAR
17 BABU GENU MARKET
18 SANT MUKTABAI HOSPITAL
19 BARVE NAGAR – MUNICIPAL SCHOOL NO 3
20 KAJU PADA – GANESH MAIDAN – GHATKOPAR
21 JAMBHUL PADA
22 ASALPHA VILLAGE
23 MOHILI VILLAGE
24 LOKMANYA TILAK NAGAR ASALPHA
25 MAHARASHTRA KATA ASALPHA
26 DR.DATTA SAMANT CHOWK – SAKI NAKA
27 MITTAL ESTATE
28 MAROL NAKA
29 MAROL LIONS CLUB
30 MAROL PIPE LINES
31 J.B.NAGAR
32 DIVINE CHILD HIGH SCHOOL
33 BELA NIVAS
34 CHAKALA
35 NELCO
36 SHANTI NAGAR MAROL
37 CANOSSA SCHOOL
38 HOLY SPIRIT HOSPITAL
39 SAIBABA MANDIR MAROL
40 KONDIVTE CAVES – MAHAKALI CAVES