BEST 52 Bus Route

52 BEST DHARAVI DEPOT To DHARAVI DEPOT
Stage No:  Stage Name
1 DHARAVI DEPOT
2 DHARAVI T JUNCTION – TAPASE CHOWK
3 BANWARI COMPOUND
4 MACHHIMAR NAGAR MAHIM
5 MAHIM PHATAK
6 MAHIM STATION ( W )
7 SHITALADEVI TEMPLE
8 CITYLIGHT CINEMA
9 RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK)
10 VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA
11 HANUMAN MANDIR – D’SILVA SCHOOL
12 DADAR KABUTAR KHANA
13 SHARDASHRAM VIDYAMANDIR
14 DADAR POLICE STATION
15 PAREL S.T.DEPOT – SANT ROHIDAS CHOWK
16 DEEPAK CINEMA
17 LOWER PAREL WORKSHOP
18 LOWER PAREL STATION
19 BHARATMATA CINEMA
20 SANT JAGNADE CHOWK – LALBAUG
21 SHANTARAM PUJJARE CHOWK
22 HAKOBA (KALA CHOWKEY)
23 SHRAWAN YESHWANTE CHOWK
24 ABHYUDAYA BANK
25 AMBE WADI
26 PARSI WADA
27 SAIBABA ROAD PAREL
28 BHARATMATA CINEMA
29 LOWER PAREL STATION
30 LOWER PAREL WORKSHOP
31 DEEPAK CINEMA
32 DHANMILL NAKA
33 PAREL S.T.DEPOT – SANT ROHIDAS CHOWK
34 DADAR POLICE STATION
35 SHARDASHRAM VIDYAMANDIR
36 DADAR KABUTAR KHANA
37 VEER KOTWAL UDYAN – DADAR STATION – PLAZA
38 RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK)
39 CITYLIGHT CINEMA
40 SHITALADEVI TEMPLE
41 MAHIM STATION ( W )
42 MAHIM PHATAK
43 MACHHIMAR NAGAR MAHIM
44 BANWARI COMPOUND
45 DHARAVI T JUNCTION – TAPASE CHOWK
46 DHARAVI DEPOT