BEST 606 Bus Route

606 BEST BHANDUP STATION (W) To BHANDUP STATION (W)
Stage No:  Stage Name
1 BHANDUP STATION (W)
2 MINI LAND SOCIETY
3 SHIVAJI TALAO
4 ASHOK KEDARE CHOWK
5 SHIV DARSHAN (TERESA ROAD)
6 NARDAS NAGAR
7 NAVJIVAN VIDYAMANDIR (BHANDUP)
8 SARVODAYA NAGAR BHANDUP
9 ASHOK KEDARE CHOWK
10 SHIVAJI TALAO
11 MINI LAND SOCIETY
12 BHANDUP STATION (W)