BEST 629 Bus Route

629 BEST SAMATA NAGAR (KNDVLI) To VAISHALI NAGAR DAHISAR
Stage No:  Stage Name
1 SAMATA NAGAR (KNDVLI)
2 THAKUR COLLEGE
3 THAKUR CINEMA
4 VOICE ROY PARK
5 SIDDHARTHA NAGAR (KANDIVALI)
6 DHIRAJ ENCLAVE
7 MAGATHANE TEL EXCHANGE
8 MAGATHANE DEPOT
9 SPECIAL STEEL – RAJENDRA NAGAR
10 DATTAPADA PHATAK
11 BORIVALI STATION (E)
12 BORIVALI MARKET
13 OMKARESHWAR MANDIR
14 SHRI KRISHNA NAGAR (BORIVALI)-SHANTIVAN
15 NANSEY COLONY
16 JAI MAHAKALI MANDIR
17 GOKUL ANAND DAHISAR
18 MINI NAGAR
19 GAWADE NAGAR
20 FISH MARKET (DAHISAR)
21 KOKANI PADA DAHISAR
22 WAGHDEVI NAGAR
23 VAISHALI NAGAR DAHISAR