BEST 69 Bus Route

69 BEST DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM To P.THAKRE UDYAN BUS STATION SEWREE
Stage No:  Stage Name
1 DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM
2 HUTATMA CHOWK
3 KHADI BHANDAR
4 MUMBAI C.S.M.T.
5 V.B.PHADKE CHK – METRO – DHOBI TALAO
6 PRINCESS STREET
7 CHIRA BAZAR
8 THAKURDWAR
9 GAI WADI (GIRGAON)
10 MAJESTIC CINEMA
11 PRARTHANA SAMAJ
12 RAILWAY HOTEL – CHARNI ROAD JUNCTION
13 TARDEO BUS STATION – RUSHI MEHTA CHOWK
14 SHUKLAJI STREET
15 ALEXANDRA CINEMA
16 CHRIST CHURCH SCHOOL
17 A.H.ANSARI CHOWK
18 BYCULLA STATION (E)
19 JIJAMATA UDYAN
20 JAIHIND CINEMA
21 SHANTARAM PUJJARE CHOWK
22 SANT JAGNADE CHOWK – LALBAUG
23 BHARATMATA CINEMA
24 MAHATMA GANDHI HOSPITAL
25 K.E.M.HOSPITAL
26 HAFFKINE INSTITUTE
27 PAREL VILLAGE
28 SEWREE NAKA
29 P.THAKRE UDYAN BUS STATION SEWREE