BEST C-12EXP Bus Route

   C-12EXP BEST EXPRESS SANTACRUZ DEPOT To DAHISAR BUS STATION
Stage No:  Stage Name
1 DR.S.P.MUKHERJI CHOWK – MUSEUM
2 HUTATMA CHOWK
3 MUMBAI C.S.M.T.
4 CARNAC BUNDER
5 WADI BUNDER
6 ACHARYA VIDYANIKETAN
7 H.P.NAGAR
8 SHANKAR MANDIR
9 VASI NAKA
10 MARAWALI CHURCH
11 CHEMBUR COLONY
12 R.C.F.COLONY – GOLF CLUB
13 PANJARA POL
14 DEONAR DEPOT
15 TELECOM FACTORY
16 ANUSHAKTI NAGAR
17 MANKHURD STATION ROAD (S)
18 MANDALA
19 CHEETA CAMP (TROMBAY)
20 DHOBI GHAT (TROMBAY)
21 TROMBAY