Chennai 29CEB Bus Route

29CEB Srinivasa Nagar To Besant Nagar
Sl No. Bus Stage Name
1 Srinivasa Nagar
2 Poombuhar
3 Kolathur
4 S.R.P. Colony
5 Veenus
6 Jamalaya
7 Shivashanmugapuram
8 Lady Mctm School/Millers
9 K.M.C
10 Sterling Rd/Meteorology D
11 U.S.I.S.
12 Y.M.I.A
13 Mandaveli
14 A.M.S.Hospital
15 Adayar O.T.
16 Adayar Depot
17 Besant Nagar