Chennai S552K Bus Route

S552K Kilkattalai To Thirupporur
Sl No. Bus Stage Name
1 Kilkattalai
2 Vellaikal
3 Jn.Of.Vly-Tbm Rd&Mvkm-K.K
4 Pallavan Nagar
5 Perumbakkam Limit
6 Sozhinganallur P.U.Office
7 Kumaran Nagar
8 Chemman Cheri
9 Navalur
10 Church
11 Palavasthic Chemicals
12 Hindustal Egg. College
13 Kelambakkam
14 Chengammal Koot Road
15 Koman Nagar Rd Jn.
16 Kalavakkam Tea Stall
17 Thirupporur