Chennai SM05 Bus Route

SM05 Adayar B S To Kelambakkam
Sl No. Bus Stage Name
1 Adayar B.S.
2 Adayar Depot
3 Lattice Bridge Rd. Jn.
4 Kandanchavadi
5 Thorappakkam Tea Shop
6 Mootakaran Chavadi
7 Karapakkam
8 Sozhinganallur P.U.Office
9 Kumaran Nagar
10 Chemman Cheri
11 Navalur
12 Church
13 Palavasthic Chemicals
14 Hindustal Egg. College
15 Kelambakkam