KDMT 16 Bus Route

16 KDMT KALYAN RAILWAY STATION To UMBARDE GAON
Stage No:  Stage Name
1 KALYAN RAILWAY STATION
2 ST STAND
3 BAIL BAZAR
4 GURUDEV HOTEL
5 SHIVAJI CHOWK
6 SAHJANAND CHOWK
7 TELVANE HOSPITAL
8 GANESH TOWER
9 LAAL CHOWKI
10 ADHARVADI CHOWK
11 ADHARVADI JAIL
12 SHRI COMPLEX
13 CHANAKYA NAGAR
14 UMBARDE GAON