TMT 12 Bus Route

12 TMT THANE RAILWAY STATION To PAWAR NAGAR
Stage No:  Stage Name
1 THANE RAILWAY STATION
2 PRABHAT CINEMA
3 JAMBHLI NAKA
4 COURT NAKA
5 CADBURY COMPANY
6 CIVIL HOSPITAL THANE
7 TMC SCHOOL NO 7
8 UTHALSAR NAKA
9 AMBIKA YOGKUTIR
10 GOKUL NAGAR
11 MUKTAI NAGAR
12 MAJIWADA NAKA
13 OSWAL PARK
14 SHUBHASH NAGAR
15 VOLTAS COMPANY
16 GANDHI NAGAR THANE WEST
17 JAWAHAR NAGAR OR VASANT VIHAR
18 VASANT VIHAR
19 MAHARASHTRA NAGAR THANE
20 LOKPURAM
21 EDENWOOD
22 MUNCIPAL SCHOOL
23 PAWAR NAGAR