TMT 16 Bus Route

16 TMT THANE RAILWAY STATION To YEOOR PATONAPADA
Stage No:  Stage Name
1 THANE RAILWAY STATION
2 TALAV PALI
3 TEMBHI NAKA
4 CIVIL HOSPITAL THANE
5 SHISHU DYANAN MANDIR
6 NEW SHAKTI MILL
7 KHOPAT
8 PUJANI ESTATE
9 CADBURY COMPANY
10 JK REMAND
11 VARTAK NAGAR
12 BUILDING NO 3
13 SHASATRI NAGAR THANE
14 DEVDAYA NAGAR
15 SHIVAI NAGAR
16 KHANDEWAL ESTATE
17 BHUKENDRA
18 AIR FORCE STATION
19 YEOOR VILLAGE
20 EXOTICA OR MAVIS BANGLA
21 PARMARTH NIKETAN
22 PARSIK SHIV MADIR
23 YEOOR PATONAPADA