TMT 24 Bus Route

24 TMT BIMS PARADISE COLLEGE To RUTU PARK
Stage No:  Stage Name
1 BIMS PARADISE COLLEGE
2 ASHTVINAYK CHOWK
3 GODAVARI APARTMENT
4 KOPARI COLONY
5 DAULT NAGAR
6 PREM NAGAR
7 SRVODY GARDEN
8 THANEKAR WADI
9 KOPARI GAON
10 USHA SOCIETY
11 BHASKAR COLONY
12 SARASWATI SCHOOL
13 ICE FACTORY
14 A K JOSHI VIDYALAYA
15 GOANDEVI THANE WEST
16 THANE RAILWAY STATION
17 TALAV PALI
18 TEMBHI NAKA
19 CIVIL HOSPITAL THANE
20 POLICE LINE
21 HOLY CROSS CONVENT SCHOOL
22 DESAI BANGALA
23 SHRIRANG SOCIETY
24 RABODI
25 VRINDAVAN SOCIETY THANE
26 RUTU PARK