TMT 30 Bus Route

30 TMT ANAND NAGAR OR SHANKAR NAGAR To DAULAT NAGAR
Stage No:  Stage Name
1 ANAND NAGAR OR SHANKAR NAGAR
2 VITAVA OR PRAYCHA GARDEN
3 SHIVAJI CHOWK KALWA NAKA
4 COURT NAKA OR AANGRE CHOWK
5 THANE RAILWAY STATION
6 KOPRI GOAN
7 THANEKAR WADI
8 PREM NAGAR
9 DAULAT NAGAR