TMT 47 Bus Route

47 TMT THANE RAILWAY STATION To DHOKALI NAKA
Stage No:  Stage Name
1 THANE RAILWAY STATION
2 PRABHAT CINEMA
3 JAMBHLI NAKA
4 COURT NAKA
5 CENTRAL MAIDAN
6 POLICE LINE
7 K VHILA
8 CASTLE MILL
9 AMBIKA YOGKUTIR
10 GOKUL NAGAR
11 MUKTAI NAGAR
12 MAJIWADA NAKA
13 ASHAPURA MADIR
14 KAPURBAWDI
15 CHABAIYYA PARK OR BIG BAZAR
16 YASHASWI NAGAR
17 HIGHLAND
18 SHRUTI PARK
19 NANDI BABA CIRCLE
20 DHOKALI NAKA