TMT 9 Bus Route

9 TMT THANE RAILWAY STATION To SHIVAI NAGAR
Stage No:  Stage Name
1 THANE RAILWAY STATION
2 PRABHAT CINEMA
3 JAMBHLI NAKA
4 COURT NAKA
5 CENTRAL MAIDAN
6 CIVIL HOSPITAL THANE
7 SHISHU DYANAN MANDIR
8 NEW SHAKTI MILL
9 KHOPAT
10 PUJANI ESTATE
11 CADBURY COMPANY
12 JK REMAND
13 VARTAK NAGAR
14 BUILDING NO 3
15 SAMBHAJI NAGAR THANE
16 DEVDAYA NAGAR
17 SHIVAI NAGAR