TMT 98 Bus Route

98 TMT THANE RAILWAY STATION To KOLSHET GAON
Stage No:  Stage Name
1 THANE RAILWAY STATION
2 PRABHAT CINEMA
3 JAMBHLI NAKA
4 COURT NAKA
5 CENTRAL MAIDAN
6 POLICE LINE
7 K VHILA
8 AMBIKA YOGKUTIR
9 GOKUL NAGAR
10 MUKTAI NAGAR
11 MAJIWADA NAKA
12 ASHAPURA MADIR
13 KAPURBAWDI
14 CHABAIYYA PARK OR BIG BAZAR
15 YASHASWI NAGAR
16 HIGHLAND
17 SHRUTI PARK
18 DHOKALI NAKA
19 WELLMAN
20 BAYER INDIA
21 SANDOZ
22 NOVARTIS
23 BORINGER
24 KOLSHET
25 AIR FORCE STATION
26 KOLSHET GAON